0

Liquid Dispenser 6 oz (Pink)

Price: $7.95
  • Dụng cụ an toàn và hiệu quả để giữ chất lỏng như acetone, alcohol.
  • Bình làm bằng kính dày, cho phép bạn bơm chất lỏng ra chỉ bằng một tay.
Weight2.4 lbs
Dimensions4.25 × 2.13 × 2.13 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Liquid Dispenser 6 oz (Pink)”

Your email address will not be published.