0

Line Out Fill Line Eraser 0.5fl oz

Price: $8.50

Line Out – Fill Line Eraser

  • Sản phẩm cần thiết “phải có” để làm móng. Kết quả tuyệt vời.
  • Thẩm thấu dưới lớp sơn acrylic hoặc gel và liên kết móng giả với móng tự nhiên
  • Công thức không ố vàng hoàn toàn tương thích với tất cả các sản phẩm acrylic và gel.
  • Duy trì sự tự nhiên của móng bằng cách loại bỏ phần dũa, đánh bóng hoặc phần mài móng giả
  • Dễ sử dụng, cần thiết cho việc chuẩn bị làm móng.
Weight0.25 lbs
Dimensions1.18 × 1.18 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Line Out Fill Line Eraser 0.5fl oz”

Your email address will not be published.