0

Clear Tips (Small Bag) #10 KK1005

Price: $0.95

Lamour Clear Tips dáng nửa mặt trăng này với thiết kế phổ quát mỏng và linh hoạt. Đảm bảo phù hợp với tất cả các hình dạng móng tay. Móng có kích thước từ 0 – 10

Weight1.6 lbs

Other products

Reviews

Be the first to review “Clear Tips (Small Bag) #10 KK1005”

Your email address will not be published.