0

La Rose Nail Dryer Table

Price: $1,999.00
  • Bàn làm khô móng tay La Rose không có quạt tay và chân
  • Bàn để chân thoái mái,
  • 8 Fans Inbuilt Set sẽ tính thêm phí khi bạn đặt hàng. Giá là $ 659.
  • Giảm giá khi mua với một bàn làm móng
Weight 210 lbs
Dimensions 39 × 16.5 × 31 in

Other products

Loading...
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00

Reviews

Be the first to review “La Rose Nail Dryer Table”

Your email address will not be published.