0

KS Recycling System

Price: $21.95
  • Làm cho ứng dụng bột nhúng của bạn hiệu quả hơn với hệ thống tái chế Kiara Sky.
  • Giảm lãng phí bột và tăng khả năng làm sạch dễ dàng nhờ tính năng hứng và thìa có thể tháo rời.
  • Múc bột nhúng bạn muốn.
  • Đổ bột lên móng.
  • Bắt bất kỳ bột thừa và sử dụng lại.
Weight0.1 lbs
Dimensions5.51 × 1.57 × 3.15 in

Other products

Reviews

Be the first to review “KS Recycling System”

Your email address will not be published.