0

Kolinsky Acrylic Brush #14

Price: $38.00
  • Cọ Kolinsky cao cấp; đầu tròn; chất lượng chuyên nghiệp
  • Dùng cho móng điêu khắc acrylic, nghệ thuật làm móng
Weight0.02 lbs
Dimensions7 × 0.5 × 0.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Kolinsky Acrylic Brush #14”

Your email address will not be published.