0

Kolinsky Acrylic Brush #10

Price: $32.00
  • Cọ Kolinsky cao cấp; đầu tròn; chất lượng chuyên nghiệp
  • Dùng cho móng điêu khắc acrylic, nghệ thuật làm móng
Weight0.02 lbs
Dimensions7 × 0.5 × 0.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Kolinsky Acrylic Brush #10”

Your email address will not be published.