0
...

Hydraulic Facial Bed 3

Price: $395.00
  • Giường với tựa lưng và gác chân đáng tin cậy
  • Có thể điều chỉnh được phần tựa lưng
  • Điều chỉnh độ cao thấp
  • Màu sắc: trắng
Weight 140 lbs
Dimensions 72 × 24 × 35 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Hydraulic Facial Bed 3”

Your email address will not be published.