0

High Mini Bar Corner Section

Price: $765.00
  • Mặt trên bằng vàng ánh kim. Không có viền kim loại dọc
  • Gỗ gụ màu
Weight 400 lbs
Dimensions 46.50 × 23.25 × 38 in

Other products

Reviews

Be the first to review “High Mini Bar Corner Section”

Your email address will not be published.