0

Heat Cure Top Coat 0.5oz

Price: $8.50
  • Công thức đã được cấp bằng sáng chế sử dụng monome acrylic được kích hoạt bằng nhiệt để mang lại lớp móng hoàn thiện cứng, lâu dài
  • Đặc biệt không ố vàng, trong vài phút bằng cách sử dụng bóng đèn 75 watt tiêu chuẩn.
Weight0.04 lbs
Dimensions2 × 2 × 4.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Heat Cure Top Coat 0.5oz”

Your email address will not be published.