0

Harmony PH Bond (15 ml – 0.5 fl oz)

Price: $4.95

Gelish PH Bond là một chất khử nước cần thiết có thể được sử dụng trước bất kỳ lớp sơn nền nào, acrylic, móng gel, keo dán móng, sơn đầu hoặc chất làm chắc móng để đạt hiệu quả tối ưu.

Weight0.25 lbs
Dimensions1.2 × 1.2 × 3.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Harmony PH Bond (15 ml – 0.5 fl oz)”

Your email address will not be published.