0

Glass Dish

Price: $0.95
  • Cốc Dappen được sử dụng để trộn và đựng một lượng rất nhỏ chất lỏng hoặc chất rắn.
  • Bằng thủy tinh hoặc nhựa dùng một lần và hoạt động cho nhiều chức năng khác nhau.
Weight0.22 lbs
Dimensions2.8 × 2.8 × 5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Glass Dish”

Your email address will not be published.