0

Digital Paraffin Bath With Steel Bowl

Price: $115.00
  • Bồn tắm Paraffin kỹ thuật số GiGi với bát thép, chứa đến 6 pounds wax
  • Đi kèm với điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có thể điều chỉnh
Weight8 lbs
Dimensions19.2 × 12 × 9.3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Digital Paraffin Bath With Steel Bowl”

Your email address will not be published.