0

Gel Top

Price: $6.00
  • Set gel Top, sản phẩm lớp nền từ Elise
  • Cung cấp lớp nền tối ưu cho việc làm móng tay và móng chân gel lâu dài
  • Đảm bảo màu sơn không bị ảnh hướng tới móng
  • Đảm bảo màu gel tồn tại trong 2 tuần hoặc lâu hơn
Weight0.15 lbs
Dimensions1.3 × 1.3 × 3.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Gel Top”

Your email address will not be published.