0

Foil Wrap Remover Wrap 10/pk

Price: $2.00
  • Giữ nhiệt để loại bỏ nhanh chóng, giấy bạc mềm để vừa khít móng tay
  • Giảm tiếp xúc của axeton với da, bông thấm chống rò rỉ nước
  • Đệm nằm ngoài phần trung tâm để quấn dễ dàng hơn
Weight0.15 lbs
Dimensions4.7 × 2.5 × 0.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Foil Wrap Remover Wrap 10/pk”

Your email address will not be published.