0
...

Fiori Led Magnifying Lamp

Price: $295.00

Đèn led phóng đại Fiori, có thể điều chỉnh độ sáng

Điều chỉnh cao thấp, gập theo ý muốn

Có bánh xe dưới châ, di chuyển dễ dàng

Weight 8 lbs
Dimensions 26 × 26 × 39 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Fiori Led Magnifying Lamp”

Your email address will not be published.