0

Fiori Led Magnifying Lamp

Price: $295.00

Đèn led phóng đại Fiori, có thể điều chỉnh độ sáng

Điều chỉnh cao thấp, gập theo ý muốn

Có bánh xe dưới châ, di chuyển dễ dàng

Weight8 lbs
Dimensions26 × 26 × 39 in

Other products

Loading...
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00

Reviews

Be the first to review “Fiori Led Magnifying Lamp”

Your email address will not be published.