0
...

Fiori 8 Function Machine

Price: $950.00

Detailed Description

Máy 8 chức năng chất lượngcao, tiên tiến, được thiết kế để chứa vô số các điều trị da vào một máy nhỏ gọn và dễ sử dụng

Bao gồm:

  • Đèn phóng đại
  • Đèn gỗ
  • Tần số cao
  • Máy xông hơi mặt
  • Bàn chải cơ giới Galvanic
  • Máy hút, làm sạch
  • Bình xịt
Weight 72 lbs
Dimensions 26 × 20.1 × 39.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Fiori 8 Function Machine”

Your email address will not be published.