0

Empty Glass Bottle Uv Top Coat With Cap 0.5Oz

Price: $1.95

Chai có độ trong cao và được in bằng gốm nung chảy để chống trầy xước.
Chai đi kèm với đầu sơn móng tay và nắp đen mờ.

Detailed Description

  • Chai có độ trong suốt cao và được in bằng gốm nung chảy để chống trầy xước và để hóa chất.
  • Chai đi kèm với đầu sơn móng tay và nắp đen mờ.
Weight1.6 lbs
Dimensions2.62 × 1.25 × 1.25 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Empty Glass Bottle Uv Top Coat With Cap 0.5Oz”

Your email address will not be published.