0

Elite Design Brush Rejuvenator 2.oz/59ml

Price: $17.95
  • Bảo vệ cọ
  • Bảo dưỡng cọ để sử dụng lâu dài
  • Cho cọ EDS Gel Base hoặc Gel Top Shine vào chai Brush Rejuvenator và để yên trong 5-15 phút.
  • Lấy cọ ra, lau khô lông và đặt lại vào chai Gel Base hoặc Gel Top Shine ban đầu. Lặp lại khi cần thiết.
Weight 0.22 lbs
Dimensions 1.73 × 1 × 4.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Elite Design Brush Rejuvenator 2.oz/59ml”

Your email address will not be published.