0

Elite Design Activating Dryer 59 ml (2.0 fl oz)

Price: $17.95
  • Hoạt chất EDS nhanh chóng hấp thụ, khóa và tạo lớp bột EDS trên móng tự nhiên
  • Làm khô nhanh
Weight 0.22 lbs
Dimensions 1.73 × 1 × 4.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Elite Design Activating Dryer 59 ml (2.0 fl oz)”

Your email address will not be published.