0

Electronic Scales Weight

Price: $5.61
  • Cân điện tử mặt kính cường lực
  • Đo được nhiệt độ phòng
  • Kính chịu lực siêu bền
  • Độ chính xác cao
  • Chịu lực đến 180kg
Weight3.3 lbs
Dimensions11.8 × 11.8 × 1.57 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Electronic Scales Weight”

Your email address will not be published.