0

Variance Glitter Moodchange #2

Price: $10.00
  • EDSC Dip Powder 2oz – Variance 2
  • Dip Powder kim tuyến phản ứng với nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ nóng và lạnh.
  • Có thể được sử dụng như dipping và acrylic.
Weight0.13 lbs
Dimensions2.3 × 2.3 × 2.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Variance Glitter Moodchange #2”

Your email address will not be published.