0

Transform Moodchange Color #10

Price: $15.00
  • EDSC Dip Powder 2oz – Transform 10
  • Dip Powder phản ứng với nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ nóng và lạnh.
  • Có thể được sử dụng như dipping và acrylic.
Weight 0.13 lbs
Dimensions 2.3 × 2.3 × 2.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Transform Moodchange Color #10”

Your email address will not be published.