0
...

Duo Magnet for Super/ 9D Cat Eye OK1008VD

Price: $3.10
  • Từ tính và chất lượng cao.
  • Sử dụng nó có thể dễ dàng làm được hiệu ứng móng mắt mèo trong vòng 5-10 giây.
  • Dễ dàng hoạt động.
  • Phù hợp với mục đích chuyên dụng tại cửa hàng cũng như sử dụng làm móng cá nhân.
Weight 0.05 lbs
Dimensions 0.07 × 0.07 × 5.11 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Duo Magnet for Super/ 9D Cat Eye OK1008VD”

Your email address will not be published.