0

# – Dipping Overlay System – Step 2 Base Coat

Price: $12.95
  • Bước 2 là Base Coat
  • Sử dụng chất lỏng này sau Prep và trước Activator hoặc bột nhúng
  • Phù hợp với tất cả các loại bột nhúng thông thường của các nhà sản xuất khác
Weight0.15 lbs
Dimensions1.2 × 1.2 × 3.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “# – Dipping Overlay System – Step 2 Base Coat”

Your email address will not be published.