0

Dipping Application (Base Dip) 2oz/59.1ml (Refill)

Price: $17.00
  • Bước 2 là Base Dip.
  • Sử dụng chất lỏng này sau Prime / Bond và trước Activator hoặc bột nhúng
  • Phù hợp với tất cả các loại bột nhúng thông thường của các nhà sản xuất khác
Weight0.22 lbs
Dimensions1.5 × 1.5 × 4.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dipping Application (Base Dip) 2oz/59.1ml (Refill)”

Your email address will not be published.