0

Dipping Application (Base Dip) 0.5oz/15ml

Price: $7.50

Detailed Description

  • Bước 2 là Base Dip.
  • Sử dụng chất lỏng này sau Prime / Bond và trước Activator hoặc bột nhúng
  • Phù hợp với tất cả các loại bột nhúng thông thường của các nhà sản xuất khác
Weight0.15 lbs
Dimensions1 × 1 × 3.35 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dipping Application (Base Dip) 0.5oz/15ml”

Your email address will not be published.