0

Dipping 1 (dip base coat)

Price: $6.00
  • Cung cấp lớp nền tối ưu cho việc làm móng với lâu dài
  • Đảm bảo màu gel tồn tại trong 2 tuần hoặc lâu hơn
  • Bảo vệ móng khỏi lớp màu, tránh hư hại móng
Weight0.15 lbs
Dimensions1.3 × 1.3 × 3.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dipping 1 (dip base coat)”

Your email address will not be published.