0

Dip Seal Protect

Price: $9.00
  • Bước thứ ba trong hệ thống nhúng của chúng tôi
  • Chất trám móng acrylic này được sử dụng để làm cứng bột và khóa tất cả các lớp sơn trước đó để móng có thể được khoan, mài và đánh bóng.

Thành phần: Ethyl Acetate, Methylpropyl ketone, Methyl-Isobutyl Ketone, N-Dimethyl-P-Toluidine.

Weight0.2 lbs
Dimensions1.8 × 1.8 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dip Seal Protect”

Your email address will not be published.