0

Dip Nourish Oil

Price: $9.00

Detailed Description

  • Dầu dưỡng: Bước thứ năm trong hệ thống nhúng của chúng tôi
  • Nó có thể được áp dụng xung quanh lớp da sau khi móng tay được hoàn thành.
  • Loại dầu tự nhiên dành cho móng tay này được làm giàu từ dầu thực vật, Vitamin và Canxi
  • Giúp móng tay tự nhiên phát triển mạnh mẽ hơn.
  • Thành phần: Dầu khoáng.
Weight0.2 lbs
Dimensions1.8 × 1.8 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dip Nourish Oil”

Your email address will not be published.