0

Dip Brush Saver

Price: $9.00
  • Chai cuối cùng dùng để làm sạch bàn chải giữa và trong quá trình thi công, đánh tan bột thừa.
  • Duy trì một bàn chải mềm và sạch trong các sử dụng.
Weight0.2 lbs
Dimensions1.8 × 1.8 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dip Brush Saver”

Your email address will not be published.