0

Denver Single Sink – VT 8625M

Price: $450.00

Detailed Description

Bồn rửa đơn gồm 1 chậu rửa, 1 vòi nước

Kích thước bàn
Length: 30 ″
Width: 22″
Height: 37″

Kích thước gương
Length: 30 ″
Height: 23 5/8″
Đi kèm gương (tiết tiệm được $250)

Weight106 lbs
Dimensions30 × 22 × 37 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Denver Single Sink – VT 8625M”

Your email address will not be published.