0

Deluxe Refill Grit Pack Of 50pcs

Price: $6.95
  • Được thiết kế cho các chuyên gia thẩm mỹ viện.
  • Tay cầm được làm cong với độ chính xác cầm nắm thoải mái khi sử dụng.
  • Bề mặt trơn bóng rất tốt để kết dính với các tấm lưới có thể nạp lại sau mỗi lần sử dụng.
Weight1 lbs
Dimensions6 × 2.3 × 0.63 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Deluxe Refill Grit Pack Of 50pcs”

Your email address will not be published.