0

Deluxe Manicure Bowl

Price: $4.95

Detailed Description

  • Được thiết kế đặc biệt để làm ấm kem dưỡng da, dầu biểu bì hoặc axeton.
  • Bát gồm hai phần là phần đựng bên ngoài và phần đựng làm móng bên trong.
  • Thùng bên ngoài chứa đầy nước nóng sau đó được khóa vào vị trí để tránh rò rỉ.
  • Hơi nóng từ nước nóng sẽ làm ấm kem dưỡng da, dầu hoặc axeton trong giếng của bát làm móng bên trong.
  • Đường nét thiết kế tiện dụng thoải mái khi cầm trên tay.
Weight4.8 lbs
Dimensions5.51 × 5.28 × 2.05 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Deluxe Manicure Bowl”

Your email address will not be published.