0

Deluxe Hydraulic Facial Bed 4

Price: $495.00
  • Giường với tựa lưng và gác chân đáng tin cậy
  • Có thể điều chỉnh được phần tựa lưng
  • Điều chỉnh độ cao thấp
  • Màu sắc: trắng
Weight140 lbs
Dimensions72 × 24 × 35 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Deluxe Hydraulic Facial Bed 4”

Your email address will not be published.