0

Deluxe Foot File

Price: $14.95

Công cụ này được thiết kế đặc biệt để làm cho quá trình loại bỏ da khô và vết chai trên bàn chân và gót chân trở nên dễ dàng.

Cách sử dụng: Không cần ngâm chân trước khi sử dụng công cụ này. Nó đã được phát triển để sử dụng trên da khô.

Weight0.31 lbs
Dimensions13.7 × 3.5 × 0.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Deluxe Foot File”

Your email address will not be published.