0

Daytona Wall Powder & Polish Rack – 7 inch

Price: $400.00
  • Giá trưng bày sơn móng và bột nhúng treo tường đôi
  • Giữ được 250 sơn móng và 140 2oz dip powder
  • Màu sắc: gỗ tối
  • Kích thước: 55L x 43H
Weight150 lbs
Dimensions50 × 43 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Daytona Wall Powder & Polish Rack – 7 inch”

Your email address will not be published.