0

Daytona Wall Powder & Polish Rack – 7 Inch

Price: $400.00
  • Kệ đôi gắn tường
  •  Giữ 250 sơn móng tay và 140 bột nhúng 2oz
  • Màu sắc: màu gỗ tối
  • Kích thước: 55L x 43H
Weight200 lbs
Dimensions55 × 7 × 43 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Daytona Wall Powder & Polish Rack – 7 Inch”

Your email address will not be published.