0

Daytona Pedicart Tall

Price: $165.00
  • Là một xe đẩy thiết kế bằng gỗ màu hạt dẻ, dễ dàng di chuyển
  • Gồm giá đỡ và nhiều ngăn kéo
  • Chi tiết gồm: 3 ngăn kéo và 1 khay kéo tăng diện tích bề mặt
Weight60 lbs
Dimensions13 × 16 × 30 in

Other products

Loading...
La Rose Nail Dryer Table

La Rose Nail Dryer Table

$1,999.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00

Reviews

Be the first to review “Daytona Pedicart Tall”

Your email address will not be published.