0

Daytona Pedicart Short

Price: $185.00
  • Xe đẩy thiết kế bằng gỗ chesnut đẹp, tối màu
  • Dễ dàng di chuyển
  • 2 ngăn kéo để lưu trữ, 1 khay kéo làm tăng diện tích bề mặt
Weight60 lbs
Dimensions18 × 15 × 22 in

Other products

Loading...
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00

Reviews

Be the first to review “Daytona Pedicart Short”

Your email address will not be published.