0

Daytona Deep Powder 2 Oz & Polish Devide

Price: $1,300.00
  • Kệ trưng bày sơn móng và bột nhúng, có thể treo trên tường hoặc đặt trên sàn
  • Có thể chứa 700 sơn móng tay & bột
  • 9 tầng giữ sơn móng và bột
  • 6 tủ để lưu trữ
Weight200 lbs
Dimensions48 × 18 × 48 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Daytona Deep Powder 2 Oz & Polish Devide”

Your email address will not be published.