0

Daytona Deep Powder 2 Oz & Polish Devide

Price: $1,300.00
  • Có thể treo trên tường hoặc đặt trên sàn
  • Có thể chứa 700 sơn móng tay & bột
  • 9 tầng giữ sơn móng và bột
  • 6 tủ để lưu trữ
Weight200 lbs
Dimensions48 × 18 × 48 in

Other products

Loading...
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00

Reviews

Be the first to review “Daytona Deep Powder 2 Oz & Polish Devide”

Your email address will not be published.