0

D-01#16: Cuticle Nippers

Price: $9.00

Kềm cắt móng ngành nail thương hiệu Nghĩa

  • Thép không gỉ
  • Kềm cắt da Nghĩa bằng thép không gỉ C-03 (Trước đây là D-01) Hàm 16
  • Hàm # 16 (hàm đầy đủ)
  • Chất lượng chuyên nghiệp
Weight0.15 lbs
Dimensions6 × 3.4 × 0.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “D-01#16: Cuticle Nippers”

Your email address will not be published.