0

Cutter Single (9pcs/pack)

Price: $21.00
  • Để bột trắng hoặc hồng khô khoảng 15 giây trước khi sơn lên móng.
  • Sau đó, sử dụng công cụ Q-French để cắt phần màu trắng hoặc hồng.
  • Chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp.
Weight2 lbs
Dimensions3 × 1 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Cutter Single (9pcs/pack)”

Your email address will not be published.