0

Curved Tip Tweezer

Price: $4.95
  • Thép không gỉ
  • Dễ dàng lấy được những sợi tóc mảnh nhất
  • Hoàn hảo để áp dụng các sợi mi riêng lẻ hoặc từng cụm
  • Tay cầm dài để dễ tiếp cận và dễ nhìn
Weight8 lbs
Dimensions2.1 × 0.5 × 0.3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Curved Tip Tweezer”

Your email address will not be published.