0

Cre8tion UV/Led Gel Light Lamp, Silver, 13186 KK BB

Price: $99.00
  • Đèn LED trắng tinh khiết
  • Bóng đèn có thể thay thế
  • Tích hợp bộ chuyển đổi
  • Sử dụng cho tất cả các loại Gel (Bao gồm cả gel công thức không LED)
Weight33.6 lbs
Dimensions9.5 × 8.3 × 4.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Cre8tion UV/Led Gel Light Lamp, Silver, 13186 KK BB”

Your email address will not be published.