0

Cre8tion HT Luxury, 29003 BB (Not Included Shipping Charge)

Price: $799.00
  • Số lượng/pallet: 4 bộ
  • Tiện dụng, phù hợp với tiệm nail.
  • Chất liệu gỗ cứng cáp, có thể sấy móng sau khi sơn.
  • Vận chuyển bằng Pallet, không phải Chuyển phát nhanh (như UPS, FedEx, DHL …)
Weight300 lbs
Dimensions61 × 17 × 40 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Cre8tion HT Luxury, 29003 BB (Not Included Shipping Charge)”

Your email address will not be published.