0

Cotton Bath Sponge

Price: $1.51
  • Kỳ sạch ghét
  • Không bị xước da
  • Rất mềm mại và mịn
  • Vừa êm vừa nhẹ lại kì sạch
Weight0.22 lbs
Dimensions4.72 × 2.75 × 1.18 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Cotton Bath Sponge”

Your email address will not be published.