0

Contour 11-Slot Hard Plastic Large Tip Box

Price: $3.50
  • Hộp được đánh số từ 0 đến 10
  • Chất liệu: nhựa cứng trong
  • Hộp có thể chứa đến 550 móng tay
Weight4 lbs
Dimensions8.2 × 4.4 × 1.3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Contour 11-Slot Hard Plastic Large Tip Box”

Your email address will not be published.