0

Color Acrylic – CAC343 Cindy

Price: $6.50

Detailed Description

Đây là một sản phẩm cần có của một nhà sưu tập thực sự. Bạn sẽ bị hấp dẫn và sưu tầm nhiều màu sắc của riêng mình vì sản phẩm acrylic với các màu sắc phong phú của chúng tôi. Tất cả đã sẵn sàng để sử dụng dễ dàng

Thành phần: Poly (ethyl mathacrylate), Poly (methycrylate), Dibenzoyl Peroxide & Pigments

Kích thước: 1 oz

Sản xuất tại Mỹ.

Weight 0.15 lbs
Dimensions 2.05 × 2.05 × 1.57 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Color Acrylic – CAC343 Cindy”

Your email address will not be published.